Spirit of Freedom Foundation

"SoF INGO" is een educatief en maatschappelijk programma ter stiulatie van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap voor jongeren. Door de ontwikkeling van de mindset zijn jongeren in staat om meer in zichzelf te geloven, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen creatie proces.

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft om te leven in vrijheid. Voor ons betekent vrijheid 'een leven leiden vol liefde en respect, de kans krijgen om keuzes te maken in het leven die de kwaliteit ervan kunnen verbeteren'.

10% van de winst van The Iceberg gaat integraal naar het "Spirit of Freedom" foundation. U kan ons helpen om dit fonds te laten groeien door met ons actief samen te werken.

U kan ook uw steentje bijdragen door een bijdrage te storten op rekeningnr:

TRIODOS Bank
IBAN: BE23 5230 8027 8891
BIC-code: TRIOBE91

Om u te overtuigen van onze oprechtheid, hanteert het fonds een open boekhouding. U kan zien wat in en uit het fonds gaat en voor welke doeleinden. Al onze nieuwe projecten van "Spirit of Freedom" worden bekendgemaakt op onze facebook pagina's.

www.sofingo.org

Wij danken u alvast voor uw steun en vertrouwen.